Processendatabase

Toelichting
De processendatabase is een verzameling van Basis- en Topprocessen in SimaPro. Het is een beschrijving van input en output van een proces. Het format is een kaart in SimaPro. Relevante processen zijn materiaalproductie, bewerking, afvalverwerking, transport, energieopwekking etc. Het resultaat van de doorrekening van een Topproces in SimaPro is een basisproces. De basisprofielendatabase met milieu-informatie per bouwmateriaal wordt gegenereerd aan de hand van de Processendatabase. Deze Processendatabase is voor LCA-uitvoerders van belang. Een LCA-uitvoerder kan controleren of de SimaPro-doorrekening van de verstrekte Basisprocessen tot dezelfde Basisprofielendatabase leidt. Deze database wordt periodiek aangepast aan de bestaande kennis.

Gebruik
De processendatabase wordt door SBK beheerd en onderhouden. Men kan bij SBK een abonnement nemen op het gebruik van de Processendatabase. Het abonnementsjaar loopt van 1 januari tot 1 januari van elk jaar. De opzegtermijn is 3 maanden voor het verstrijken van het abonnementsjaar (schriftelijk). Het abonnementsbedrag is voor het leveren van de Processendatabase. Dit bedrag is geaccordeerd door de Milieuprestatiecommissie Bouw en GWW (MBG) en vastgesteld door de Raad van Toezicht van SBK. Voor dit bedrag worden tussentijdse updates (bv. nieuwe data, methodische aanpassingen) automatisch aan u beschikbaar gesteld.

U kunt een abonnement aanvragen middels dit formulier: Formulier aanvraag abonnement processendatabase

De procedure voor aanvraag is vastgelegd in het document ‘De SBK-procedure beschikbaarstelling Processendatabase voor LCA-uitvoerders‘. Graag ontvangen wij de hierin opgenomen verklaring als bijlage bij de aanvraag voor een abonnement.

Download
De SBK Bepalingsmethode, december 2019 (NMD 3.1) bevat de set met karakterisatiefactoren waarmee op basis van de inventarisatie potentiële milieueffecten en indicatoren kunnen worden berekend. Ook de basisprofielen van NMD 3.1 worden hiermee berekend. 

Karakteristatiefactoren volgens NMD Bepalingsmethode, dec 2019