Basisprofielendatabase en database met afdankscenario’s

Basisprofielendatabase
De database met basisprofielen bevat milieu-informatie per bouwmateriaal en wordt gegenereerd aan de hand van de Processendatabase. Dataeigenaren leveren basisprofielen voor opname in de NMD apart aan via een excelformat of via aanlevering van data voor de database met productkaarten. Deze database moet van tijd tot tijd op actualiteit worden getoetst en daarna zo nodig worden aangepast. Deze database wordt niet apart gepubliceerd.

Database met afdankscenario’s
Bij het invoeren en/of wijzigen van productkaarten en het aanleveren van basisprofielen t.b.v. de NMD moet ook het afvalscenario worden ingevuld. Voor productspecifieke milieu-informatie kan dat per product of branchegemiddelde aan de hand van een basisprofiel. Voor de toepassing van de categorie 3 milieudata is er de SBK-database met afdankscenario’s opgesteld. Deze database moet van tijd tot tijd op actualiteit worden getoetst en daarna zo nodig worden aangepast. Deze database wordt niet gepubliceerd of los uitgeleverd.