Aanmelden data

Als bedrijf kunt u categorie 1 data (productspecifieke data) en als branche categorie 2 data (branchegemiddelde data) aanmelden en aanleveren voor opname in de Nationale Milieudatabase. Het aanmelden en aanleveren van de milieudata verloopt digitaal.

Dataeigenaren kunnen/moeten via een online invoerapplicatie zelf productkaarten invoeren en wijzigen. De invoerapplicatie is via de website van SBK aan de hand van inloggegevens toegankelijk. SBK heeft een handleiding voor de invoer opgesteld, beschikbaar via de invoerapplicatie.

Processchema van productdata tot NMD-data

De dataeigenaren mogen de informatie in de database wijzigen. Zij zijn verantwoordelijk voor hun eigen data. Bij wijziging wordt toestemming gevraagd aan SBK. SBK toetst of de wijziging binnen de kaders van het Toetsingsprotocol valt en geeft hiervan bericht. Als de wijziging buiten het Toetsingsprotocol valt kan een wijziging alleen na expliciete toestemming SBK plaatsvinden.

Aan het aanleveren en invoeren van data in de NMD zijn conform de SBK-gebruiksvoorwaarden kosten verbonden welke zijn vastgelegd in het Tarievenblad. Wanneer u data aanmeldt, gaat u akkoord met de SBK-gebruiksvoorwaarden en de bijbehorende kosten uit het SBK-tarievenblad.

Om facturatie in goede orde te laten verlopen, is het van belang dat u voor data-invoer uw gegevens voor facturatie (bedrijfsnaam, naam contactpersoon, telefoonnummer en e-mailadres) stuurt naar info@milieudatabase.nl
NB. Als onderdeel van uw aanmelding is het belangrijk dat u aangeeft wie de data-invoer gaat verzorgen, zodat de inloggegevens voor de invoermodule kunnen worden verstrekt. Meer informatie over het aanleveren van data is te vinden op deze pagina.