Aanleveren data

Alle data die worden aangeleverd ná 1 juli 2020 dienen te zijn opgesteld en getoetst conform Bepalingsmethode versie 3.0 met wijzigingsblad d.d. 1 juli 2019 en wijzigingsblad d.d. januari 2020 (ecoinvent 3.5). Vanaf 1 januari 2021 dient ook aan de nieuwe eisen beschreven in het wijzigingsblad d.d. juli 2020 te worden voldaan. Data die zijn getoetst conform voorgaande versie van de Bepalingsmethode kunnen helaas niet worden opgenomen. In de Bepalingsmethode is uit praktische overwegingen een aantal regels opgenomen die tussentijds kan wijzigen zonder dat de Bepalingsmethode hoeft te worden aangepast. Het gaat om:

Voor het opstellen van een LCA-profiel ten behoeve van opname in de NMD heeft SBK een Toetsingsprotocol opgesteld. Bij wijziging van de Bepalingsmethode zal dit Toetsingsprotocol daarop moeten worden aangepast. Per 1 juli 2019 is daarom dit Amendement van kracht. Aangeleverde milieudata moet voor aanmelding conform de Bepalingsmethode zijn opgesteld en conform het SBK-Toetsingsprotocol zijn vastgesteld. Het toetsingsprotocol beschrijft de procedure om data te toetsen t.b.v. opname in de NMD.

De toetsing van de aan te leveren milieudata voor opname in de NMD moet uitgevoerd worden door een door SBK erkende LCA-deskundige. Deze is verantwoordelijk voor het invullen van de in het Toetsingsprotocol opgenomen beoordelingstabellen.

Voor opname in de NMD dienen de volgende documenten te worden geüpload via de online invoerapplicatie:

  • EPD/LCA-rapport conform SBK-Bepalingsmethode/SBK-Toetsingsprotocol;
  • Een toetsingsrapport van het door een SBK erkende LCA-deskundige gereviewde EPD/LCA-rapport;
  • Een PPS-sheet met de relevante milieudata en productinformatie.

De geverifieerde data worden aan de NMD toegevoegd door de LCA-uitvoerder van de producent of het LCA-bureau dat is ingehuurd door de producent. Alle bij de NMD bekende LCA-uitvoerders hebben toegang tot de online invoerapplicatie, waarmee data aan de NMD worden toegevoegd. Ook wijzigingen worden via dit systeem doorgevoerd.

De invoerapplicatie is via de website van SBK aan de hand van inloggegevens toegankelijk. Indien de LCA-uitvoerder nog niet beschikt over inloggegevens, zullen wij deze zo spoedig mogelijk verstrekken, nadat er een melding is gemaakt van de geplande invoer door de data-eigenaar. SBK heeft een handleiding voor de invoer opgesteld, beschikbaar via de invoerapplicatie.

Aansluitend geeft de erkende LCA-deskundige, na controle van het dossier en de invoer van de data, groen licht voor publicatie van de data in de NMD. De data in de NMD worden iedere 24 uur geüpdatet.