NIEUWSOVERZICHT < DELEN >
X

Deel dit artikel!

Integrale beoordeling van milieu- en energieprestatie

Stichting NMD is in juli een project gestart om een integrale berekening van de milieueffecten van energiegebruik én materiaalgebruik in bouwwerken mogelijk te maken. Hierdoor kan al in de ontwerpfase met een integrale beoordeling worden geoptimaliseerd in materialisatie ten aanzien van de milieu- en energieprestatie.

Sinds kort is de NMD uitgebreid met basisprofielen van energiedragers – de milieu-ingrepen ten gevolge van energiegebruik. De profielen zijn opgesteld in het recent afgesloten project Energiedragers en kunnen reeds worden toegepast bij berekening van een LCA op productieniveau, bijvoorbeeld voor energiegebruik binnen Nederland in een fabriek.

Dit jaar worden de basisprofielen omgezet naar productkaarten in de NMD. De productkaarten worden opgesteld overeenkomstig de Bepalingsmethode van bouwwerken en beschrijven de volledige levenscyclus (van winning t/m hergebruik en recycling) van energiedragers.
Gelijktijdig wordt een methode inclusief rekenregels opgesteld om de productkaarten te gebruiken voor een berekening van de milieueffecten van energiegebruik (verwarming, koeling, verlichting e.d.), uitgedrukt in 19 impactcategorieën zodat deze in gelijke eenheden is uitgedrukt als de milieuprestatie van een bouwwerk.

Voor het opstellen van de methode wordt onderzocht welke aansluitingen bij Europese standaarden zoals LEVEL(s) en de EN 15978 noodzakelijk is.
Het project zal naar verwachting eind dit jaar zijn afgerond en wordt in opdracht van Stichting NMD uitgevoerd door LBP|SIGHT.