AGENDAOVERZICHT < DELEN >
X

Deel dit artikel!

Innovatie Expo 2021, inspiratiebron voor de circulaire bouw

De transitie naar de circulaire bouweconomie is alleen mogelijk als er een grootschalige en diepgaande innovatieslag plaats vindt. Bouwproducten en bouwprocessen moeten worden vernieuwd en op een andere leest worden geschoeid. Voor de innovatie slag is niet alleen visie, daadkracht en geld nodig, maar ook inspiratie. De Innovatie Expo, een tweejaarlijks evenement voor overheden, wetenschap en bedrijfsleven, biedt deze inspiratie.

De Innovatie Expo 2021 houdt zich bezig met drie thema’s: de energietransitie, verstedelijking & mobiliteit en de circulaire economie. Aan bod komen innovaties in de transitie naar groene energie, het herbenutten van plantaardige reststromen, verduurzaming van de lucht- en binnenvaart, (stedelijke) mobiliteit, leefbare steden en verduurzaming van stedelijke bouw.

Het thema de circulaire economie gaat nader in op het gebruik van afval als grondstof en is met name gericht op de plantaardige reststromen. Tijdens de Innovatie Expo wordt besproken welke mogelijkheden er zijn voor het benutten van de plantaardige reststromen uit onder andere de land- en tuinbouw, maaisel uit natuurgebieden en gft van huishoudens. Bijvoorbeeld door ze te gebruiken als grondstof voor bouwproducten, voor interieurobjecten en in producten voor weg- en waterbouw. Daarnaast speelt de vraag hoe wet- en regelgeving kan worden aangepast om hergebruik van reststromen eenvoudiger te maken.
De Innovatie Expo 2021, georganiseerd onder leiding van de departementen van I&W, EZK, LNV & BZK, is een gratis online evenement en wordt gehouden op 8 april 2021. Naast inspirerende keynotes worden er ook online werksessies gehouden, kunt u vanuit uw thuiskantoor de beursvloer met 60 exposanten bezoeken, mag u deelnemen aan de Innovatiewandeling en kunt u de Innovatieparade bekijken.

De inschrijving opent op 18 maart. Aanmelding is mogelijk via de site van de Innovatie Expo.