Erkende LCA-deskundigen

Een LCA-deskundige die meent voldoende gekwalificeerd te zijn om door SBK erkend te worden om LCA’s te toetsen ten behoeve van de NMD kan bij SBK de aanvraag doen om door SBK te worden aangewezen als onafhankelijke, gekwalificeerde derde partij voor het toetsen van (door derden uitgevoerde) LCA’s.

Het verzoek kan verstuurd worden naar: info@milieudatabase.nl. Na ontvangst van het verzoek zal SBK de aanvraag -indien compleet- in behandeling nemen, en de bewijsmiddelen ter beoordeling voorleggen aan de TIC.