Nationale Milieudatabase

Over SBK

Stichting Bouwkwaliteit


SBK heeft als doel de integrale kwaliteitszorg in de bouw te stimuleren en te bevorderen en de certificatie en attestering in de bouwsector te coördineren en te harmoniseren.
Om dat doel te realiseren voert SBK o.a. de volgende taken uit:

Meer informatie over deze taken is te vinden op de website van Stichting Bouwkwaliteit. Naast eerder genoemde taken is SBK de beheerorganisatie voor het beheer en onderhoud van de bepalingsmethode 'Milieuprestatie gebouwen en GWW-werken' inclusief de Nationale Milieudatabase [NMD] .

SBK houdt de bepalingsmethode actueel en controleert de door branches en bedrijven aangeleverde gegevens in de NMD. SBK borgt hiermee de kwaliteit van die gegevens. Daarnaast stelt SBK de gegevens aan partijen (licentiehouders) ter beschikking waarmee afspraken zijn gemaakt over het toepassen van de bepalingsmethode en gebruik van de data uit de NMD.

SBK wordt o.a. gefinancierd door de licentievergoeding voor het databeheer en het gebruik van de data. Voorts voert SBK opdrachten voor derden uit, zoals voor de ministeries van BZK, I&M en EZ.

SBK heeft in overleg met het ministerie van BZK besloten de operationele werkzaamheden van het beheer en onderhoud van de Nationale Milieudatabase (NMD), het actueel houden van de bepalingsmethode 'Milieuprestatie van gebouwen en GWW-werken' en het zorgdragen voor een daarop toegesneden commercieel draagvlak door het Instituut voor Bouwkwaliteit [IBK] uit te laten voeren. SBK hoopt hiermee een verbeterd fundament te hebben gelegd voor de kwaliteitsborging van de bepalingsmethode en de robuustheid van de NMD. Het financiële beheer en de eindverantwoordelijkheid op dit vlak blijft bij SBK.