Nationale Milieudatabase

Consulatie

basisdocumenten Nationale Milieudatabase


Om de Nationale Milieudatabase optimaal aan te laten sluiten bij de ontwikkelingen op het gebied van circulair bouwen en de Europese methode van milieuprestatie van bouwproducten is SBK een project gestart voor de herstructurering van de NMD. Binnen het project worden tevens diverse technische verbeteringen in de database doorgevoerd. SBK hecht veel waarde aan het betrekken van alle stakeholders in deze herstructurering, vandaar de keuze om de volgende stukken ter openbare internetconsultatie te publiceren van 13 augustus tot en met 16 september 2018.

 

 1. Bepalingsmethode - belangrijkste wijzigingen zijn de implementatie van het onderzoek grondstoffenefficiency (Eindrapportage implementatie grondstoffenefficiency (PDF)) en diverse structuuraanpassingen in de productkaarten.
  Download het bestand bepalingsmethode.zip met daarin twee documenten:
  • doc 1 Consultatieversie
  • doc 2 Consultatietabel
 2. Toetsingsprotocol - belangrijkste wijzigingen zijn de aanvullingen uit de herziene Bepalingsmethode en de aanpassing van de procedure voor het invoeren van productkaarten
  Download het bestand toetsingsprotocol.zip met daarin twee documenten:
  • doc 1 Consultatieversie
  • doc 2 Consultatietabel
 3. Rekenregels - belangrijkste wijzigingen zijn het doorvoeren van een modulaire berekening van milieuprestatie, het samenvoegen van de rekenregels voor de B&U en GWW en het gelijktrekken van het rekenen met categorie 1 en 2 productkaarten en categorie 3 productkaarten
  Download het bestand rekenregels.zip met daarin twee documenten:
  • doc 1 Consultatieversie
  • doc 2 Consultatietabel
 4. Functionele beschrijvingen - nieuw document om tot eenduidige en vergelijkbare milieu informatie van producten te komen, werking is verwerkt in de Bepalingsmethode
  Download het bestand functionele-beschrijvingen.zip met daarin drie documenten:
  • doc 1-3 Consultatieversie
  • doc 4 Consultatietabel
  • doc 5-7 Totaaloverzichten
 5. Waardering hergebruik producten - toelichting van SBK op de mogelijkheden binnen de Bepalingsmethode en voorstel voor de waardering in berekening milieuprestatie gebouwen en GWW werken
  Download het bestand Waardering-van-hergebruikte-materialen.zip met daarin twee documenten:
  • doc 1 Consultatieversie
  • doc 2 Consultatietabel

Elk document is voorzien van een consultatietabel om zowel de redactionele als technische commentaren door te geven. Wij verzoeken u om voor de verwerking door SBK uitsluitend deze tabellen te gebruiken, opmerkingen die niet zo worden aangeleverd kunnen niet meegenomen worden.

U kunt uw commentaren per e-mail indienen tot uiterlijk 16 september bij Stichting Bouwkwaliteit via milieudatabase@bouwkwaliteit.nl.