Nationale Milieudatabase

Aanmelden

en aanleveren data


Als bedrijf kunt u categorie 1 data (getoetste data) en als branche categorie 2 data (getoetste data) aanmelden en aanleveren voor opname in de Nationale Milieudatabase. Het aanmelden en aanleveren van de milieudata verloopt digitaal.

Aangeleverde milieudata moet voor aanmelding conform de bepalingsmethode zijn opgesteld en conform het SBK-Toetsingsprotocol zijn vastgesteld. Het toetsingsprotocol beschrijft de procedure om data te toetsen t.b.v. opname in de NMD.

De toetsing van de aan te leveren milieudata voor opname in de NMD moet uitgevoerd worden door een door SBK erkende LCA-deskundige.

Voor opname in de NMD dienen de volgende documenten te worden aangeleverd:

Aanmelden milieudata
Stuur uw gegevens (bedrijfsnaam, naam contactpersoon, telefoonnummer en emailadres) en de benodigde documenten naar: BW@bouwkwaliteit.nl

Nota bene:

Aan het aanleveren en invoeren van data in de NMD conform de SBK-gebruiksvoorwaarden zijn kosten verbonden welke zijn vastgelegd in het Tarievenblad. Wanneer u data aanmeldt gaat u akkoord met de SBK-gebruiksvoorwaarden en de bijbehorende kosten uit het SBK-tarievenblad.

Na ontvangst van de aanmelding en de benodigde documenten voert SBK in hoofdzaak trapsgewijs een toetsing uit of het Toetsingsprotocol incl. toepassing van de bepalingsmethode is gevolgd, of de toetsing is uitgevoerd door een erkende LCA-toetser en of de data op een correcte wijze is aangeleverd voor opname in de NMD. Bij goedkeuring van de aanmelding worden er inloggegevens verstrekt waarmee tijdens de invoerperiode van een nieuwe release milieudata kan worden ingevoerd aan de hand van een webbased invoerapplicatie.

Op dit moment wordt er hard gewerkt aan een optimalisatie van de invoersystematiek voor data-eigenaren. Ons doel is de methode om getoetste data toe te voegen aan de Nationale Milieudatabase sterk te vereenvoudigen. In dit kader wordt er een geheel vernieuwde digitale omgeving gecreëerd, die binnenkort beschikbaar zal zijn ten behoeve van het aanleveren van data voor de release van NMD versie 3.0. Na controle en goedkeuring van de data kunnen de gegevens geautomatiseerd aan de NMD worden toegevoegd. Hierdoor kan SBK de foutmarge die door het handmatig invoeren kan ontstaan, aanzienlijk beperken.