Nationale Milieudatabase

Aanmelden

en aanleveren data


Als bedrijf kunt u categorie 1 data (getoetste data) en als branche categorie 2 data (getoetste data) aanmelden en aanleveren voor opname in de Nationale Milieudatabase. Het aanmelden en aanleveren van de milieudata verloopt digitaal.

Aangeleverde milieudata moet voor aanmelding conform de bepalingsmethode zijn opgesteld en conform het SBK-Toetsingsprotocol zijn vastgesteld. Het toetsingsprotocol beschrijft de procedure om data te toetsen t.b.v. opname in de NMD.

De toetsing van de aan te leveren milieudata voor opname in de NMD moet uitgevoerd worden door een door SBK erkende LCA-deskundige.

Voor opname in de NMD dienen de volgende documenten te worden aangeleverd:

Aan het aanleveren en invoeren van data in de NMD conform de SBK-gebruiksvoorwaarden zijn kosten verbonden welke zijn vastgelegd in het Tarievenblad. Wanneer u data aanmeld gaat u akkoord met de SBK-gebruiksvoorwaarden en de bijbehorende kosten uit het SBK-tarievenblad.

Na ontvangst van de aanmelding en de benodigde documenten voert SBK in hoofdzaak trapsgewijs een toetsing uit of het Toetsingsprotocol incl. toepassing van de bepalingsmethode is gevolgd, of de toetsing is uitgevoerd door een erkende LCA-toetser en of de data op een correcte wijze is aangeleverd voor opname in de NMD. Bij goedkeuring van de aanmelding worden er inloggegevens verstrekt waarmee tijdens de invoerperiode van een nieuwe release milieudata kan worden ingevoerd aan de hand van een webbased invoerapplicatie.

Voor informatie over invoeren van data gaat u naar het submenu 'Invoeren/wijzigen data': klik hier.