Nationale Milieudatabase

Welkom

Welkom op de website over de Nationale Milieudatabase van Stichting Bouwkwaliteit. Hier vindt u alle informatie met betrekking tot de bepalingsmethode Milieuprestatie gebouwen en GWW-werken inclusief de Nationale Milieudatabase.

    
Nieuwsbrief
Vul hieronder uw gegevens in en we houden u op de hoogte!

Eindrapportage

Recent is de eindrapportage opgeleverd van ...

Lees verder

Ontwikkelingen

Als alles bij CEN goed verloopt, zal de aangepaste en nog steeds vrijwillig toe te passen EN 15804 begin 2019 worden gepubliceerd. Lopende dat normalisatieproces zal SBK de ...

Lees verder

Deelname Doe Maar

Deelname aan Tv-programma 'Doe Maar Duurzaam' bij RTL Z In de bouwsector komen steeds meer eisen en richtlijnen om de hoek kijken in het ...

Lees verder

Bijeenkomsten Veris

Bouwmaterialenhandel zet in op ketensamenwerking. De Veris Bouwmaterialengroep organiseerde op 13 en 16 juni een bijeenkomst voor haar ...

Lees verder

Milieuprestatie

en rijksbeleid


Voor de plaats van de milieuprestatie in het rijksbeleid is vooral de kabinetsbrief 'Groene Groei voor een sterke, duurzame economie' [28 maart 2013] van belang. Het kabinet schrijft hierin dat innovatie in de bouw een drijvende kracht is om te komen tot energiezuinige en energie neutrale nieuwbouw en renovatie. Het gaat er om de focus te richten op beperking van CO2-emissies (energiebesparing) en uitputting van grondstoffen. De bepalingsmethode 'Milieuprestatie gebouwen en GWW-werken' geeft regels voor het kwantificeren van die milieueffecten. Onder verwijzing naar deze bepalingsmethode zijn in het Bouwbesluit 2012 bouwtechnische voorschriften gegeven.

Dit beleid sluit goed aan op het Europese beleid. Dat wil zeggen: het eenduidig en transparant declareren van de milieuprestatie van gebouwen en producten in combinatie met het stimuleren van het gebruik van meer duurzame producten op de markt ('voorkant van de keten') en meer en hoogwaardig recyclen ('achterkant van de keten'). Het eenduidig kunnen bepalen van de milieueffecten is hierbij essentieel.

In opdracht van het Ministerie van BZK/WB is de brochure Milieuprestatie Gebouwen en GWW-werken opgesteld. In deze brochure leest u hoe de bepalingsmethode voor de milieuprestatie in elkaar steekt, waar de methode gratis is te downloaden en welke milieudata van producten worden gebruikt. En ook welke instrumenten gebruik maken van de methode, en wat de relatie is met Europese ontwikkelingen rondom duurzaamheid in de bouw.