FAQ

Vaak gestelde vragen
Uw vragen over de NMD, de SBK-bepalingsmethode en het toetsingsprotocol kunt uw kwijt via emailadres BW@Bouwkwaliteit.nl.
Vaak gestelde vragen worden opgenomen in de rubriek FAQ’s.  

Wat is en doet de NMD?
De Nationale Milieudatabase (NMD) zorgt voor opslag van betrouwbare LCA-milieudata in één centrale database. De aangeleverde milieudata zijn gebaseerd op een EPD en worden gepresenteerd in de vorm van product- en itemkaarten. De kaarten verwijzen naar milieuprofielen. De kaarten en de milieuprofielen worden in verschillende rekeninstrumenten toegepast om de milieuprestatie van gebouwen en GWW-werken te berekenen. 

Wat is een EPD?
Een Enviromental Product Declaration geeft gekwantificeerde milieugegevens van een product. De verklaring is opgesteld op basis van een levenscyclusanalyse (LCA) die is uitgevoerd volgens de internationale norm ISO 14025 (type III milieuverklaringen).

Wat is een milieuprofiel?
De uitkomst van een LCA-studie is een milieuprofiel: een soort scorelijst met milieueffecten. Aan het milieuprofiel is te zien welke milieueffecten de belangrijkste rol spelen in de levenscyclus.

In de NMD kan ik alleen informatie openen van productkaarten die met een rode tekst zijn aangegeven. Hoe kom ik aan informatie van kaarten die niet rood zijn gekleurd? 
Helaas is het niet mogelijk om de gegevens van de ‘zwarte’ productkaarten in te zien. De enige data die wij openbaar mogen maken zijn de generieke, categorie 3 data. De productdata onder categorie 1 en 2 zijn ons aangereikt door producenten en branches. Deze data zijn geen eigendom van SBK. Sommige producenten hebben echter wel hun EPD openbaar gemaakt via Environdec. Mogelijk kunt u via dit kanaal de onderliggende EPD’s raadplegen.

Wat is het verschil tussen NEN-EN 15804 en de SBK-Bepalingsmethode.
De SBK-Bepalingsmethode Milieuprestatie Gebouwen en Bouwwerken is gebaseerd op de NEN-EN 15804 Duurzaamheid van Bouwwerken – Milieuverklaringen – Basisregels voor de productgroep bouwproducten.  De SBK-Bepalingsmethode modelleert de NEN-EN 15804 naar de Nederlandse context en de Nederlandse bouwmethoden.