AGENDAOVERZICHT < DELEN >
X

Deel dit artikel!

Enquête Flexibiliteit projectspecifieke MKI-berekeningen in GWW-rekeninstrumenten

Vanuit opdrachtgevers en opdrachtnemers in de Grond- Weg- & Waterbouw (GWW) bestaat de wens om bouwwerken zo projectspecifiek en realistisch mogelijk door te rekenen in GWW-rekeninstrumenten zoals DuboCalc. GWW-rekeninstrumenten maken op dit moment voornamelijk gebruik van categorie-3 productkaarten. Opdrachtgevers als Rijkswaterstaat, ProRail en Unie van Waterschappen hebben deze productkaarten laten opstellen in samenwerking met Stichting NMD. 

Op dit moment is het niet mogelijk om de huidige categorie-3 productkaarten projectspecifiek door te rekenen in de verschillende GWW-rekeninstrumenten omdat een categorie-3 productkaart als geheel generiek is en keuzes vastgelegd zijn in de NMD. Deze data gaat uit van één keuze, welke gebaseerd is op een inschatting van een gemiddelde in de markt en forfaitaire bepalingen uit de Bepalingsmethode. Vanwege de onzekerheid in zowel hoeveelheden als representativiteit van de processen in deze categorie-3 productkaarten is een 30% categorieopslag van toepassing. De generieke uitgangspunten in de categorie-3 productkaarten wijken in bijna alle gevallen af van de werkelijkheid, waardoor partijen vaak genoodzaakt zijn om zelf de data opnieuw op te stellen (categorie-1 data) om de milieu-impact nauwkeurig te bepalen en/of te verlagen. Dit terwijl soms enkel de brandstof en/of transportafstand afwijkt van de categorie-3 productkaart.

In dit project onderzoeken wij op welke manier deze flexibiliteit kan worden bewerkstelligd binnen GWW-rekeninstrumenten welke gebruik maken van data uit de NMD. Zodat gebruikers gestandaardiseerd (en beperkt) kunnen afwijken van generieke categorie-3 productkaarten met als doel:
• de milieu-impact van een project nauwkeurig te bepalen
• de onderlinge vergelijkbaarheid te vergroten

Middels onderstaande vragenlijst willen we de behoefte en wens omtrent flexibeler kunnen rekenen in GWW-rekeninstrumenten in kaart brengen.

De enquête is gesloten, het is niet meer mogelijk om de vragenlijst in te vullen.