Project Witte Vlekken

In mei 2022 ging de eerste campagne van het Witte Vlekken project van start. Met het Witte Vlekken project wil Stichting NMD het aantal categorie-1 en -2 kaarten vergroten. Als we naar het geheel van de product kaarten kijken zijn er een aantal groepen waarvan we minder categorie-1 en 2 kaarten in de database staan. Om een MPG- of MKI berekening te kunnen maken die recht doet aan het bouwwerk is het van belang dat er van deze groepen ook genoeg product kaarten aanwezig zijn. 

Lees hier meer over de tussenstand van dit project eind december 2022

Bij het maken van een MPG-berekening van een bouwwerk wordt de milieudata van alle producten die in het bouwwerk gebruikt worden opgenomen. Op dit moment zijn er vijf branches waarvan er te weinig productkaarten aanwezig zijn in de Nationale Milieudatabase. Het betreft de innovatieve bouwproducten van startups/starters/Mkb’ers nog niet goed vertegenwoordigd in de NMD. Omdat de MPG-eis versneld aangescherpt zal worden is het belangrijk dat uw innovatieve bouwproduct in de Nationale Milieudatabase opgenomen is.

Wanneer de MPG-eis versneld aangescherpt wordt, zullen ontwerpers en aannemers meer productgebonden data moeten gebruiken om te kunnen voldoen aan de eisen en wensen van de opdrachtgevers.Het gaat om de volgende groepen:

  • Bouwwerkinstallaties
  • Biobased bouwmaterialen
  • Her te gebruiken bouwmaterialen
  • Aluminium bouwproducten
  • Innovatieve producten van Startups/ starters en Mkb’ers

“Minstens 10.000 productkaarten, dat is het streefgetal waar we voor gaan.”, meldt Jan Willem Groot, directeur van Stichting NMD. “De NMD bevat nu zo’n 3000 productkaarten en dat moet minstens verdrievoudigd worden. Een goed gevulde database is niet allen van belang voor een goede werking van het stelsel van milieuprestatie, maar het helpt ook om onze klimaatdoelstellingen te verwezenlijken en om Nederland in 2050 circulair te maken.”

Om dit streven handen en voeten te geven start Stichting NMD dit jaar het ‘Witte Vlekkenproject’. Hoofddoel van het project is het vergroten van het aantal productkaarten in de Nationale Milieudatabase. Het gaat om categorie 1 en 2 kaarten van productgroepen die nu nog ondervertegenwoordigd zijn en die van belang zijn om een MPG- of MKI-berekening te kunnen maken die zoveel mogelijk recht doet aan het uiteindelijke bouwwerk.

John Drissen, accountmanager van de NMD en leider van Witte Vlekkenproject: “Als het ontwerp van een bouwwerk niet kan worden afgedekt met categorie 1 of 2 kaarten, dan moet je terugvallen op categorie 3 kaarten. Aangezien de categorie 3 kaarten een toeslag van 30% hebben, is de MPG/MKI-berekening met categorie 3 kaarten altijd hoger dan de werkelijke milieu-impact.”

Hij heeft onderzocht waar de witte vlekken zitten. “Uit onze inventarisatie van productgroepen blijkt dat de witte vlekken vooral zitten in de productgroepen ‘installaties’, ‘biobased materialen’ en ‘aluminium’. Daar willen we onze aandacht oprichten. Vanuit strategisch oogpunt willen we ons ook richten op producten die vrijkomen voor hergebruik en recycling en op producten die door startups in de markt worden gezet.”
Het uiteindelijke doel van het Witte Vlekkenproject is het ontwikkelen van 190 nieuwe categorie 1 of 2 productkaarten die invulling geven aan de witte vlekken. Het aantal van 190 kaarten is als volgt verdeeld over de witte vlekken:

Productkaarten aantal
Biobased materialen en -producten 40
Installaties 100
Sloop materialen en -producten 20
Aluminium materialen en -producten 20
(Innovatieve) materialen en -producten van startups/Mkb’ers 10
Totaal tegemoetkoming productkaarten 190

Met steun van ministerie van BZK heeft Stichting NMD een vergoedingsregeling voor het project opgezet. Voor de ontwikkeling van een LCA van een bouwproduct dat in het Witte Vlekkenproject past, is 2.500 euro beschikbaar.

Op dit moment zijn de aanmeldperiodes voor alle branches afgelopen. In de loop van 2023 zullen we deze weer opstarten. Wilt u op de hoogte gesteld worden wanneer u weer producten kunt aanmelden? Geef dan hieronder uw gegevens door. 

Lees hier meer over de tussenstand van dit project eind december 2022

Kies hieronder de branche waarover u meer informatie wilt:

Innovatieve producten van startups/starters en Mkb'ers

Op dit moment kunt u zich niet aanmelden

Aluminium bouwproducten

Op dit moment kunt u zich niet aanmelden

Biobased (tweede ronde)

Op dit moment kunt u zich niet aanmelden

Bouwwerk installaties (tweede ronde)

Op dit moment kunt u zich niet aanmelden

Her te gebruiken bouwmaterialen

Op dit moment kunt u zich niet aanmelden