Actualisatie categorie 3 kaarten

In de afgelopen maanden hebben honderden categorie 3 GWW-productkaarten een review ondergaan. Het resultaat levert niet alleen een actualisatie op van de MKI-berekening van de GWW-kaarten, maar ook een kwaliteitsverbetering en een uitbreiding van de NMD-database.

De reviews zijn gebaseerd op een actualisatie van de achterliggende LCA-rapporten. Voor een groot aantal kaarten leverde de actualisatie een wijziging in de MKI-berekening op. Wijzingen in de MKI-berekening kwamen bijvoorbeeld voort uit een andere decompositie van het product of proces, een andere functionele eenheid of de toevoeging van een verwerkingsscenario. Naast de actualisatie van bestaande kaarten zijn er ook nieuwe GWW-productkaarten aan de NMD toegevoegd. Deels gaat het om varianten van bestaande kaarten. Daarnaast zijn er 20 kaarten in de NMD opgenomen die afkomstig zijn van DuboCalc en die nu geharmoniseerd zijn met de NMD-systematiek.

Categorie 3 GWW-productkaarten worden gebruikt voor het ontwerpen en inkopen op basis van de MKI-waarde. Ze zijn van groot belang bij inkoopprocessen om zowel een goede afweging tussen verschillende producten te faciliteren als om pragmatische onder- en bovengrenzen van de MKI-waarde voor de gunningscriteria van aanbestedingen te kunnen bepalen.

Bekijk de LCA-rapporten die de basis vormen voor de categorie 3 GWW-productkaarten op de pagina 

Inschrijven Nieuwsbrief

Meld u nu aan en ontvang 10  keer per jaar onze nieuwsbrief!

Aanmelden