NIEUWSOVERZICHT < DELEN >
X

Deel dit artikel!

De Nationale Milieudatabase wordt vanaf 1 juli ook gevuld met impactindicatoren met betrekking tot de input/output stromen van grondstof en de meest recente milieu impact indicatoren

Om met een gelijk speelveld circulair bouwen gestalte te geven zijn transparante en vergelijkbare circulaire prestaties van bouwproducten en bouwinstallaties nodig.
Circulaire prestaties zijn bijvoorbeeld productspecificaties die betrekking hebben op bescherming van het milieu en de grondstofvoorraad.

Nieuwe structuur 

De Stichting Nationale Milieudatabase (voorheen SBK) heeft met de nieuwe structuur van de Nationale Milieudatabase (NMD) belangrijke stappen gezet om de toepassing van de NMD te vergroten en het groeiende gebruik goed te kunnen faciliteren. Ook sluit de database aan bij de (Europese) ontwikkelingen.

Europese ontwikkelingen

Aansluiting op de Europese ontwikkelingen is het afgelopen jaar gerealiseerd door:

  • de methodische eisen voor de bepaling milieuprestatie (bouw)producten, installaties en processen volledig te baseren op de EN 15804: 2019
  • de structuur van de NMD uit te breiden met de nieuwe set milieu-impactcategorieën volgens EN 15804: 2019 zodat per 1 juli gestart kan worden met het aanleveren van deze data.
  • de structuur van de NMD uit te breiden met specificaties over input/output stromen van grondstof die herleid kunnen worden uit een LCA-rapport. Om deze specificaties aan te geven hoeft dus geen extra arbeid te worden verricht.

    Data van (bouw)producten, installaties in de NMD hebben een geldingsduur van 5 jaar. Dit betekent dat dat er op z’n langst twee sets data aanwezig zijn: één op basis van de ‘oude’ EN 15804 mogelijk ook nog zonder specificaties over stromen grondstof en één set mét deze data.

    De Nationale Milieudatabase is in overleg met brancheorganisaties uit de industrie en met de Nederlandse Vereniging van Toeleverende Bouwmaterialenindustrie (NVTB) om te bespreken hoe dit proces versneld kan worden zodat op basis van bestaande LCA-rapporten de NMD ook gevuld kan worden met impactindicatoren met betrekking tot de input/output stromen van grondstof.