Aanmelden en aanleveren data

Als bedrijf kunt u categorie 1 data (productspecifieke data) en als branche categorie 2 data (branchegemiddelde data) aanmelden en aanleveren voor opname in de Nationale Milieudatabase. Het aanmelden en aanleveren van de milieudata verloopt digitaal.

Aan het aanleveren en invoeren van data in de NMD zijn conform de SBK-gebruiksvoorwaarden kosten verbonden welke zijn vastgelegd in het Tarievenblad. Wanneer u data aanmeldt gaat u akkoord met de SBK gebruiksvoorwaarden en de bijbehorende kosten uit het SBK-tarievenblad.

Aangeleverde milieudata moet voor aanmelding conform de Bepalingsmethode zijn opgesteld en conform het SBK-Toetsingsprotocol zijn vastgesteld. Het toetsingsprotocol beschrijft de procedure om data te toetsen t.b.v. opname in de NMD.

De toetsing van de aan te leveren milieudata voor opname in de NMD moet uitgevoerd worden door een door SBK erkende LCA-deskundige. Deze is verantwoordelijk voor het invullen van de in het Toetsingsprotocol opgenomen beoordelingstabellen.

Voor opname in de NMD dienen de volgende documenten te worden geüpload via de online invoerapplicatie:

  • EPD/LCA-rapport conform SBK-Bepalingsmethode/SBK-Toetsingsprotocol;
  • Een toetsingsrapport van het door een SBK erkende LCA-deskundige gereviewde EPD/LCA-rapport;
  • Een PPS-sheet met de relevante milieudata en productinformatie.

De geverifieerde data worden aan de NMD worden toegevoegd door de LCA-uitvoerder van de producent of het LCA-bureau dat is ingehuurd door de producent. Alle bij de NMD bekende LCA-uitvoerders hebben toegang tot de online invoerapplicatie, waarmee data aan de NMD worden toegevoegd. Ook wijzigingen worden via dit systeem doorgevoerd.

Aansluitend geeft de erkende LCA-deskundige, na controle van het dossier en de invoer van de data, groen licht voor publicatie van de data in de NMD. De data in de NMD worden iedere 24 uur geüpdatet.

Aanmelden milieudata
Stuur uw gegevens (bedrijfsnaam, naam contactpersoon, telefoonnummer en e-mailadres) en de naam en contactgegevens van uw LCA-uitvoerder aan: info@milieudatabase.nl.
Indien de LCA-uitvoerder nog niet beschikt over inloggegevens, zullen wij deze zo spoedig mogelijk verstrekken.

Nota bene: