Basisprofielendatabase en database met afdankscenario’s

Een basisprofiel is een milieuprofiel van een module uit de levenscyclus en onderdeel van een productkaart in de NMD. Een basisprofiel kan desgewenst ook worden opgenomen in de NMD-processendatabase. Basisprofielen worden niet apart uitgeleverd.

Aanleveren basisprofielen

Soms is het wenselijk dat productspecifieke procesdata beschikbaar komt voor de opbouw van een productkaart in de NMD. Denk hierbij aan situaties waarin specifieke procesdata, bijvoorbeeld branchegemiddelden, een beter beeld geven van de milieuprestatie in de praktijk. Data-eigenaren leveren deze data in de vorm van basisprofielen aan de Stichting NMD, waarna deze ervoor zorgt dat de data wordt opgenomen.

> Klik hier voor het downloaden van het ‘Sjabloon tbv cat 1 & 2 aanleveren’ en ‘Sjabloon voor aanleveren categorie 3’ in Excel.

Geldigheid basisprofielen

De basisprofielen moeten van tijd tot tijd op actualiteit worden getoetst en daarna zo nodig worden aangepast. Er geldt hiervoor dezelfde houdbaarheidstermijn als voor productkaarten. De basisprofielen hebben een periodieke vervaldatum van 5 jaar. Na deze periode moeten basisprofielen aangepast worden. Tussentijds kunnen de productkaarten ook gewijzigd worden door de data-eigenaar, bijvoorbeeld na veranderingen in het productieproces die van invloed zijn op de milieuprestatie. Data-eigenaren kunnen door het aanleveren van een nieuw sjabloon hun data laten wijzigen.

Database met afdankscenario’s

Bij het invoeren en/of wijzigen van productkaarten en het aanleveren van basisprofielen t.b.v. de NMD moet ook het afvalscenario worden ingevuld. Voor productspecifieke milieu-informatie kan dat per product of branchegemiddelde aan de hand van een basisprofiel. Voor de toepassing van de categorie 3 milieudata is er de SBK-database met afdankscenario’s opgesteld. Deze database moet van tijd tot tijd op actualiteit worden getoetst en daarna zo nodig worden aangepast. Deze database wordt niet gepubliceerd of los uitgeleverd.