NIEUWSOVERZICHT < DELEN >
X

Deel dit artikel!

Consultatie “witte vlekken” categorie 3 data GWW

De afgelopen 3 jaar heeft een team onder leiding van RWS en Stichting NMD, en in samenspraak met ProRail en Unie van Waterschappen, gewerkt aan de kwaliteitsverbetering van de GWW milieudata. Dit project is destijds gestart met een consultatie van stakeholders, welke de basis heeft gevormd voor een prioritering van aan te pakken productgroepen.

Na het doorlopen van verschillende projectfasen hebben we inmiddels een resultaat waar we trots op zijn, namelijk:

 • Een GWW database (grotendeels) gevuld met
  • consistente gedocumenteerde data
  • zowel gemiddeld, conservatief als duurzame varianten
 • Een gestandaardiseerde werkwijze voor uitbreiden en actualiseren van de data(base)

Op de pagina verplichte documentatie categorie-3 data vind u een overzicht van de rapporten die momenteel beschikbaar zijn als onderlegger voor de categorie-3 milieudata GWW in de NMD en DuboCalc.

Aanleiding voor een marktconsultatie

De rapporten die tot nu toe zijn opgesteld zijn tot stand gekomen met veel input van grote opdrachtgevers zoals RWS, ProRail en Unie van Waterschappen. Wij beseffen ons dat andere opdrachtgevers en daarnaast ook marktpartijen een goed beeld hebben van mogelijke “witte vlekken” in de categorie 3 milieudata GWW. Onder witte vlekken verstaan we:

 • ontbrekende categorie-3 productkaarten voor specifieke productgroepen en/of ontbrekende varianten van reeds bestaande productkaarten.

Hier willen we graag een inventarisatie van doen middels een vragenlijst. Op basis van deze input maken we een analyse welke van deze witte vlekken, in samenspraak met de betrokken partijen, we willen gaan oplossen/invullen.

Marktconsultatie

Wij willen u vragen om uiterlijk 11 november uw input aan te leveren. Wij streven er dan naar om uiterlijk 2 weken later een analyse met u te delen. Mogelijk heeft u naast witte vlekken ook inhoudelijke opmerkingen op bestaande rapportages/productkaarten (update van productkaarten en/of fouten), ook hiervoor nodigen wij u van harte uit om deze met ons te delen.

Consultatie Witte vlekken categorie-3 GWW

 • Feedback bestaande rapporten (optioneel)

 • Ik heb opmerkingen op de volgende bestaande kaarten of rapporten:

 • Algemene vragen

 • Gegevens (wij publiceren alleen anonieme resultaten van deze consultatie)