NIEUWSOVERZICHT < DELEN >
X

Deel dit artikel!

Circulaire indicatoren op basis van de bepalingsmethode milieuprestatie gebouwen en GWW-werken

Voor het bepalen van de milieuprestatie van gebouwen en GWW-werken conform de LCA-systematiek, zijn in Nederland regels en afspraken vastgelegd in de ‘Bepalingsmethode: Milieuprestatie Gebouwen en GWW-werken’. In opdracht van SBK hebben Witteveen en Bos en LBP|SIGHT een onderzoek uitgevoerd naar het waarderen van een circulair gebouw of GWW-werk op basis van deze bepalingsmethode. Daarbij is gekeken hoe de mate van hoogwaardig hergebruik, recycling, en flexibiliteit en aanpasbaarheid (in of aan de Bepalingsmethode) prestatiegericht kunnen worden geformuleerd.

Binnen het project is, op basis van de resultaten van een bureaustudie en een marktconsultatie, een afwegingsmodel opgesteld. In het afwegingsmodel zijn de volgende aspecten meegenomen; hoogwaardigheid van hergebruik van inputstromen (kwantitatief), hoogwaardigheid van hergebruik van outputstromen (kwantitatief), hoeveelheden per afvalstroom (kwantitatief), energiegebruik in de gebruiksfase en adaptief vermogen. Deze aspecten zijn geselecteerd op basis van het effect op circulariteit enerzijds, en de relatie met de Bepalingsmethode anderzijds. De data die nodig is om de circulaire aspecten te kwantificeren zijn grotendeels reeds verzameld ten behoeve van het opstellen van LCA’s als gebruikt binnen het kader van de bepalingsmethode.

Geconcludeerd wordt dat de bepalingsmethode voor een belangrijk deel voorziet in de mogelijkheden om de circulariteit prestatiegericht tot uitdrukking te brengen. Een groot voordeel is dat bestaande data, die gebruikt wordt voor het berekenen van milieuprestaties, zo wordt gebruikt dat een indicatie te geven is over de mate van circulariteit van een gebouw of GWW-werk.

Voorts is per 1 januari 2019 is de structuur van de NMD in overeenstemming gebracht met de datastructuren volgens de NLsfB-systematiek (wordt gebruikt in de B&U-sector) en de RAW-systematiek (GWW-sector). Aan de datastructuur is een complete set functionele beschrijvingen gekoppeld waarmee de bouwproducten en gebouwinstallaties transparant en vergelijkbaar worden gemaakt. Hierdoor is het nu meer duidelijk wat er wel en niet in de milieuprestatie van het product is opgenomen.

Met de structuur van deze NMD 3.0 is de data al zo geordend dat er naast een MPG of een MKI aan de hand  aangeleverde data ook uitspraken kunnen worden gedaan over grondstoffenefficiency (primaire- en secundaire input- en outputstromen, hoogwaardigheid van hergebruik van recyclestromen, hoeveelheden per afvalstroom).

Die data moet evenwel de komende tijd met het aanbieden van de LCA- milieudata door de industrie in de NMD worden opgevuld, wil er op het niveau van het bouwwerk over die indicatoren uitspraken kunnen worden gedaan.

Zie voor het onderliggende rapport

112539-19-009.235-rapd-Circulaire Indicatoren