BouwCirculair Congres: CirculairDoen – 10 oktober 2019

X

Deel dit artikel!

Inspirerende sprekers, aansprekende kennissessies, verrassende inzichten, en een passende locatie – dat zijn de ingrediënten voor het BouwCirculair congres op 10 oktober 2019, op de Dag van de Duurzaamheid. Hét kennis- en inspiratie evenement voor professionals die een bijdrage leveren aan de transitie naar een circulaire- en CO2 arme economie. 

BouwCirculair congres 2019
Het congres fungeert als een ontmoetingspunt voor iedereen die zich verantwoordelijk voelt voor circulair denken en doen binnen de eigen organisatie. Het is een plek waar alle leden en geïnteresseerden samenkomen om bij te praten, kennis en ervaringen uit te wisselen en doelen voor het komende jaar/periode te formuleren.

Thema:    CirculairDoen

Datum:    10 oktober 2019

Plaats:    Den Bosch

Kennissessies
Tijdens dit BouwCirculair congres kan een keuze gemaakt worden uit verschillende routes met compacte en informatieve kennissessies. Onderwerpen die aanbod komen tijdens het congres zijn Ontwerpen & Construeren, Aanbesteden, Vrijkomende materialen, LCA’s en pitches met innovaties. Routes kunnen gevolgd worden gericht op verschillende thema’s als bijvoorbeeld Wegfundering en Infra (beton, asfalt). Ook kan er via een snelcursus de kennis bijgespijkerd worden op de circulaire aandachtgebieden.

BouwCirculair staat voor beweging in ketens en samenwerken. De voorbereidingen voor het congres zijn in gang gezet. Zijn er specifieke onderwerpen waar u tijdens deze dag graag meer over zou willen weten? Laat het ons dan weten! Denk samen met ons mee over onderwerpen of vragen welke we kunnen inzetten voor onze deelsessies. U kunt uw suggesties sturen naar Daaf de Kok: ddkok@bouwcirculair.nl of Martin Damman: mdamman@bouwcirculair.nl.

Schrijf je hier direct in voor het congres.