X

Deel dit artikel!

Aanscherping milieuprestatie-eis naar 0,8, misschien niet heel spannend maar wel logisch

Per 1 juli 2021 mag een nieuw te bouwen woning geen hogere milieuprestatie hebben dan 0,8. Daarmee is de in 2018 ingevoerde grenswaarde van 1,0 verlaagd met niet minder dan 20%.

De aanscherping past in het beleidsvoornemen van minister Ollongren van BZK om de impact van de Nederlandse bouwvoorraad op het milieu verdergaand te verlagen en de MPG uiterlijk in 2030 te halveren. De eisen in het Bouwbesluit gelden als een landelijk minimumniveau. Initiatiefnemers kunnen in hun programma van eisen natuurlijk een lagere milieuprestatie opnemen. De aanpassing van het Bouwbesluit per 1 juli geldt alleen voor nieuwe woningen en kan via de huidige gevalideerde rekeninstrumenten voor de milieuprestatie worden berekend.

De Nederlandse bouw is inmiddels bekend met het plan om de milieuprestatie te verlagen naar 0,5. De vraag is dan ook hoe de markt op de aanscherping reageert.

Theo Smits, adviseur energie en duurzaamheid bij bouwbedrijf Heijmans meldt dat de aanscherping niet zo spannend is. “De conceptueel gebouwde woningen van Heijmans kunnen zonder probleem aan de nieuwe eis voldoen. Wij hebben voor 1 juli niet meer aanvragen dan normaal ingediend. We moeten pas een beetje opletten bij zeer ambitieuze projecten met veel triple glas en een groot oppervlak aan PV. Maar wij zijn al lang klaar voor deze stap.”

Ronald Schilt van Merosch, in 2020 opgenomen in de ABN-AMRO Duurzame Top 50 in de bouw en vastgoed, is dezelfde mening toegedaan. “Het is niet erg spannend. Het extra oppervlak aan PV-panelen die buiten BENG vallen, hoeven niet te worden meegenomen in de berekening van de milieuprestatie. Dat voorkomt dat het spannend wordt. De woningbouwprojecten die wij begeleiden en adviseren zitten op een milieuprestatie van 0,7 à 0,8. De aanscherping is een goede stap, maar wij zijn al verder. Wij zijn bezig met appartementen die een milieuprestatie van 0,25 halen. En daar blijft het niet bij. Onze studies gaan nog veel verder.”

Meer lezen:

> Per 1 juli gaat de MPG- eis van 1,0 naar 0,8